Uspokojit ho dokáže pouze vyvážené využívání všech zdrojů, soudí Světová energetická rada. Současný zápas o energie spíše ještě zesílí. Vyplývá to z...